Nem dúskált a földi javakban

Kotász Károly festő és grafikus 1872. november 4-én született Pesten, az Ősz utca 6. szám alatti házban. Apja Kotász József kalaposmester, anyja Demeter Karolina volt. A család nem sokkal Károly megszületése után Rákoskeresztúrra költözött. Az apa a környékbeli falvak vásárain kínálta áruját, kalapjai mellett csodálatos fafaragásait is. Károly az elemi iskoláit valószínűleg a rákoskeresztúri evangélikus népiskolában végezte el. 1885. április 3-án konfirmált Rákoskeresztúron. Az elemi iskola elvégzése után apja mellett tanulta a kalapos mesterséget, miként Munkácsy Mihály, aki apja műhelyében aszalosinasként kezdte pályafutását. Egy alkalommal lemásolta „Jeremiás jeruzsálemi döntvényei” című képet, amit meglátott egy rákoskeresztúri tanító és megmutatta Vastagh József festőművésznek. Vastagh, aki ekkor már korának elismert művésze volt, élénk érdeklődést tanusított a fiatalember iránt, bejuttatta őt az Iparművészeti Iskolába. Mivel az ötgyermekes Kotász-család nem tudta fizetni a tandíjat, Vastagh György ösztöndíjat és tandímentességet szerzett pártfogoltjának. Fametszést tanult, 1893. és 1898. között Morelli Gusztáv volt a mestere. Tanulmányait jeles eredménnyel fejezte be, ezután Morelli saját műhelyében alkalmazta, majd Schmál műépítészhez került díszítő-tervező rajzolónak. Egyik művének képe - „Három rózsa három bimbóval” - megjelent a Magyar Iparművészet folyóirat 1897/98. évfolyamában.

A fametszésnek komoly vetélytársa lett a fényképezés, ezért Kotász Károly a rajzolás, a festészet felé orientálódott. Felkereste a müncheni Festőakadémiát, ahol 1901.ben és a következő esztendőben Hackl és Seitz professzoroknál tanult. Az ekkor már harmincéves művész tanulmányait szülei nem tudják támogatni. Szerencsére már korábban - még Rákoskeresztúron - megismerkedett a jómódú földbirtokos Fuchs-családdal, akik megkedvelték őt és anyagilag támogatták. Seitz professzor is hozzájárult az akadémiai költségekhez, nem engedte el tehetséges növendékét...


DR. BARTÓK ALBERT és KUTASI ARTÚR
1